Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
konsultacje:konsultacje [2020/11/10 08:33]
admin
konsultacje:konsultacje [2020/11/10 08:45] (aktualna)
admin [Informacje podstawowe]
Linia 45: Linia 45:
       * w części publicznej widoczne są tylko te konsultacje,​ które mają status Aktywna lub Zakończona;​       * w części publicznej widoczne są tylko te konsultacje,​ które mają status Aktywna lub Zakończona;​
       * w części publicznej do konsultacji Zakończonych,​ nie jest możliwe dopisywanie komentarzy itp., mogą być jedynie wyświetlane.       * w części publicznej do konsultacji Zakończonych,​ nie jest możliwe dopisywanie komentarzy itp., mogą być jedynie wyświetlane.
 +  -**Status** - określa na jakim etapie jest konsultacja:​
 +    * projektowana - konsultacja oznaczona tym statusem nie jest widoczna dla użytkowników portalu. Status ten umożliwia wprowadzanie wszelkich zmian i poprawek, oraz do póki nie status nie zostanie zmieniony na "​aktywna"​ to konsultację można usunąć.
 +    * aktywna - status ustawia się automatycznie po osiągnięciu daty aktywacji. Od tego momentu konsultacja jest włączona i respondenci mogą brać w niej aktywny udział. Gdy konsultacja osiągnie ten status nie można jej usunąć z portalu. ​
 +    * zakończona - status ten pojawia się automatycznie po osiągnięciu daty zakończenia. Konsultacje z tym statusem widoczne są dla respondentów ale jednocześnie są nieaktywne.
 +    * archiwalna - konsultacje z tym statusem nie są wyświetlane na portalu. W dowolnej chwili można wrócić do zarchiwizowanej konsultacji.
   - **Wybór formy konsultacji** - dostępne formy konsultacji zostały podzielone na dwie kategorie:   - **Wybór formy konsultacji** - dostępne formy konsultacji zostały podzielone na dwie kategorie:
     * konsultacja formalna w procedurze planistycznej (konsultację należy powiązać z odpowiednim dokumentem planistycznym za pomocą przycisku "​Powiąż z dokumentem planistycznym"​):​     * konsultacja formalna w procedurze planistycznej (konsultację należy powiązać z odpowiednim dokumentem planistycznym za pomocą przycisku "​Powiąż z dokumentem planistycznym"​):​