Moduł Mapy

Moduł ten pozwala zarządzać specjalnymi zbiorami danych i uruchamiany jest dodatkowo na wiosek administratora organizacji. W celu uruchomienia modułu i wprowadzenia danych do systemu należy skontaktować się z pracownikami firmy Geofabryka Sp. z o.o..

Widok modułu składa się z listy dostępnych kompozycji danych przestrzennych oraz wyszukiwarki danych. Dla każdej kompozycji możemy określić czy ma być publiczna czy ma być widoczna po zalogowaniu się do serwisu. Dodatkowo administrator organizacji ma możliwość wyłączenia całego modułu z widoku publicznego.

W ramach tego modułu mogą być prezentowane np:

  • szczegółowe dane odnośnie sieci dróg,
  • zdjęcia 360,
  • street view,
  • mapy tematyczne,
  • kartogramy,
  • sieci uzbrojenia,

i wiele innych kompozycji.