O programie

Program służy do przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących problemów związanych z przestrzenią. Jest również profesjonalnym narzędziem do prezentacji różnych danych przestrzennych oraz dokumentów planistycznych.

Autorem portalu jest firma Geofabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Na bazie swoich doświadczeń w pracy z jednostkami samorządowymi pracownicy firmy podjęli wyzwanie skonstruowania czytelnego, łatwego w obsłudze a jednocześnie profesjonalnego geoportalu służącego urzędnikom oraz mieszkańcom gmin w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych.