Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
konsultacje:start [2020/07/15 09:22]
admin [Przeznaczenie oprogramowania]
konsultacje:start [2020/10/24 15:48] (aktualna)
admin
Linia 1: Linia 1:
-=====Voxly ​konsultacje======+\\ 
 +{{ :logo-big.png??​nolink&​200 |}}
  
-====Przeznaczenie oprogramowania====+;#; 
 +\\ 
 +\\ 
 +<color #​ZZZZZZ5A83CC>​ **<fs 150%>​Dokumentacja użytkownika i administratora aplikacji VOXLY</​fs>​** </​color>​ 
 +\\ 
 +\\ 
 +<fs 100%>** Wybierz interesujący Cię dział pomocy w panelu po lewej stronie**</​fs>​. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +<fs 80%>​Wszelkie prawa zastrzeżone. </​fs>​ 
 +\\ 
 +<fs 80%> Usługodawca:</​fs>​ 
 +\\ 
 +;#; 
 +{{ :​docu-gflogo.png??​nolink |}} 
 +\\
  
-1) aktywizacja mieszkańców w procesie partycypacji konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym,​ 
- 
-2) wsparcie urzędników gmin w procesach objętych Projektem w zakresie interaktywnego prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów planistycznych,​ a w szczególności interakcji z mieszkańcami realizowanymi w trakcie: 
-  * zgłaszania propozycji do wstępnej koncepcji projektu studium i/lub wstępnej koncepcji projektu miejscowych planów (lub ich zmiany) przed ich skierowaniem do Etapu 2, 
-  * zgłaszania propozycji (wniosków) dotyczących zagospodarowania terenów objętych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia studium i/lub miejscowego planu lub ich zmiany, 
-  * zgłaszania komentarzy do projektu studium i/lub projektu miejscowych planów (lub ich zmiany) przed ich ostatecznym przyjęciem przez władze samorządowe,​ 
-3) dostarczenie dodatkowych informacji i możliwości ich agregacji i oceny przez pracowników jednostek samorządów terytorialnych realizujących zadania z zakresu planowania przestrzennego oraz urbanistów opracowujących studia i miejscowe plany (lub ich zmiany) oraz mieszkańców,​ 
- 
-4) edukacja, upowszechnienie i promocja interaktywnych technik Konsultacji Społecznych,​ 
- 
-5) prowadzenie ewidencji dokumentów planistycznych i prezentowanie danych przestrzennych.