1. Home
  2. Dofinansowanie
  3. Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej

Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej

Plakat dofinansowania

Realizacja projektu „Voxly – rozbudowa i udostępnienie nowych e-usług dla potrzeb konsultacji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” – Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

Poczytaj więcej o dofinansowaniu Voxly...

Updated on 2022-10-08