1. Home
 2. Wypis i wyrys
 3. Generowanie wypisów i wyrysów z aktów planowania przestrzennego

Generowanie wypisów i wyrysów z aktów planowania przestrzennego

Artykuł szczegółowo opisuje proces przygotowania i wydania wypisów wyrysów. Dokładamy wszelkich starań, aby go maksymalnie zautomatyzować. Jeśli nie przechodziliście Państwo szkolenia (choroba, nowy pracownik) lub pragniecie je odświeżyć, prosimy o kontakt na wsparcie@voxly.pl

Przypominamy, że szkolenia dla JST objętych umowami są całkowicie darmowe, bez względu na liczbę osób. Szkolenie online trwa ok. 90 min.

Przygotowanie danych do modułu Wypis i wyrys

Do generowania automatycznych wypisów i wyrysów jest niezbędne uruchomienie w jednostce modułu “Wypis i wyrys” oraz przygotowanie danych dot. APP na poziom II zgodnie z informacjami zawartymi TUTAJ.

Przygotowanie sprawy

Otwarcie sprawy następuje po kliknięcie przycisku +DODAJ na liście spraw, po wejściu do modułu „Wypis i wyrys”

Okno listy spraw

Dane klienta

Następnie należy wypełnić przynajmniej znak sprawy oraz dane klienta (z bazy klientów Voxly). Natomiast w przypadku, gdy osoba zwraca się po raz pierwszy, to należy wprowadzić ją do bazy klientów, poprzez przycisk Utwórz nowy.

Wyszukiwanie działek

W okienku wyszukiwarki wpisujemy numer działki, dla której chcemy przygotować wypis i wyrys (dla wielu działek, krok ten powtarzamy wielokrotnie).

Voxly potrafi wydać wypis z wielu działek znajdujących się na wielu aktach planowania. Na tę chwilę zakładamy, może to być kilkadziesiąt działek w kilkunastu aktach. Należy jednak pamiętać, że czas takiej analizy znacznie się wydłuży (do kilku minut), szczególnie gdy uchwały aktów mają ponad 25-30 paragrafów.

Pamiętaj, że Voxly podpowiada 25 pierwszych wyszukanych działek z mapami podglądu. Jednak wyszukiwarka dysponuje kilkoma sposobami wyszukiwania, przyspieszającymi pracę i zawężającymi wyszukiwanie.

Aby wyszukać wszystkie działki o danym numerze, bez względu na obręb
wpisz .[nr dz]$ czyli: .12$

Aby wyszukać wszystkie działki o numerze 12 w danym obrębie, wpisz:
[nr. obr].[nr.dz]$ czyli: 0001.12$

Aby wyszukać pierwszych 25 działek o zadanym ciągu znaków w ich numerze, wpisz ten ciąg, czyli: 123/3

Aby wyszukać pierwszych 25 działek o zadanym ciągu znaków w ich numerze, ale w danym obrębie, wpisz ten ciąg z numerem obrębu, czyli: 0004.123/3

Po znalezieniu działki (działek), wybierz odpowiednią poprzez przycisk Dodaj pod mapką z daną działką.

Okno wyboru działki

Po wybraniu działki lub działek należy kliknąć przycisk Zapisz, aby uruchomić analizę przestrzenną.

Analiza przeznaczeń i jej wyniki

Analiza przestrzenna przeznaczeń polega na przecięciu działki z terenami we wszystkich aktach planowania zapamiętaniu, które z nich występują na działce oraz jaka jest powierzchnia części wspólnej działki i terenu.

Po zakończonej analizie przestrzennej wyświetlana jest informacja o planie miejscowym występującym na danej działce, jego terenach funkcjonalnych obejmujących analizowaną działkę oraz dokumentach zmieniających obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Sekcję wyników dla każdego aktu dzielimy na mapę oraz zestawienie wyników analizy dokumentów.

Wynik analizy danych przestrzennych

Ramka mapy z wynikami pozwala na włączanie informacji na mapie w dowolnej konfiguracji. Daje to możliwość weryfikacji wyników zgodnie z podejściem każdego użytkownika.

 1. Numer działki
 2. Narzędzie do powiększania ramki mapy na całe okno przeglądarki.
 3. Przyciski do automatycznego ustawiania zawartość okna.
 4. Przycisk do włączania granic działki.
 5. Przycisk do włączania rysunku.
 6. Przyciski do włączania granic terenów i ich symboli.
Mapa wynikowa analizy przeznaczeń
Mapa wynikowa analizy przeznaczeń

Wynik analiz dokumentów

Sekcja dokumentów pozwala zapoznać się z następującymi danymi:

 1. Nazwa aktu.
 2. Przycisk szczegółów danych bazowych aktu planowania
 3. Ramka sentencji – wyświetlana jest tu informacja, gdy wskazany powyżej akt został uchylony w części, unieważniony w części lub zmieniony (sentencja widoczna jest także na dokumencie wypisu).
 4. Nazwa dokumentu uchwalającego oraz jego identyfikator lokalny.
 5. Przycisk symbolu terenu z informacjami o powierzchni terenu i jego udziału w działce.
Wyniki analizy dokumentów
Wyniki analizy dokumentów

Jeśli powierzchnia terenu na obszarze działki wynosi mniej niż 5m2 przycisk terenu oznaczony jest kolorem szarym oraz ikoną alertu. Oznacza to, że korzystnie będzie zweryfikować poprawność merytoryczną takich wyników.
Trzeba jednak pamiętać, że granice ewidencyjne działek mogą ulec zmianie (np. wskutek modernizacji). Zatem usuwanie terenów z wyników analizy wyłącznie na podstawie ich małego udziału w działce, nie jest prawidłowe.

Przycisk terenu o małej powierzchni terenu w działce
Przycisk terenu o małej powierzchni terenu w działce

Przycisk SZCZEGÓŁY (2) pozwala otworzyć okno z danym bazowymi aktu i przejrzeć jego zakładki, zawierające szczegóły o danych przestrzennych aktu planowania i jego dokumentach.

Okno danych bazowych aktu, otwarte na zakładce dokumenty
Okno danych bazowych aktu, otwarte na zakładce dokumenty

Przycisk symbolu (5) pozwala otworzyć okno przeglądu szczegółowych informacji o terenie, które zawiera:

 1. Podgląd terenu na mapie.
 2. Pełną nazwę przeznaczenia.
 3. Przycisk do usuwania terenu z wyników analizy.
 4. Uchwałę (XML) z rozwiniętymi ustaleniami szczegółowymi na temat terenu.
Okno informacji o terenie
Okno informacji o terenie

Jeśli z jakichś względów trzeba usunąć dany teren z wyników analizy (np. uwzględniając alert o małej powierzchni w działce), należy wykorzystać przycisk na oknie informacji o terenie (4).

Parametry wypisów

Proces redagowania wypisu rozpoczyna się, naciskając odpowiedni przycisk w sekcji Generuj dokument.

Ramka z przyciskami generowania wypisu i wyrysu
Ramka z przyciskami generowania wypisu i wyrysu

Na wyświetlanym potem oknie parametrów można:

 1. Wybrać szablon wypisu – szablon określa układ dokumentu, banery, papier firmowy, marginesy itd. Szablon tworzy Zespół Wsparcia Voxly w uzgodnieniu z klientem.
 2. Wskazać dodatkowe dokumenty, które stanowią następnie załączniki do pisma przewodniego.
 3. Wskazać inne informacje, które zostaną automatycznie umieszczone na szablonie – zestaw takich gotowych informacji tworzy JST samodzielnie.
Okno parametrów wypisu
Okno parametrów wypisu

Okno podglądu i edycji wypisu

Treść uchwały

Okno ustawień wypisu

Podgląd wygenerowanych dokumentów

Wypisy oraz zaświadczenia są wydawane według wcześniej przygotowanych szablonów. Szablony te przygotować może operator samodzielnie lub po zgłoszeniu na wsparcie@voxly.pl zostaną one wprowadzone przez obsługę.

Updated on 2024-03-18

Was this article helpful?

Related Articles