1. Home
  2. Wypis i wyrys
  3. Źródła danych do wypisu i wyrysu

Źródła danych do wypisu i wyrysu

Zawartość artykułu

Uchwała w postaci XML

W Voxly wypis i wyrys opraliśmy na dokumentach źródłowych. W przypadku wypisu jest to treść uchwały, opublikowana w dzienniku urzędowym.

Uchwałę importujemy bezpośrednio z pliku XML, który znajduje się w archiwum ZIPX, przygotowywanym na sesję. Dlatego treść wypisu w Voxly jest zawsze tożsama z opublikowaną uchwałą. Voxly umożliwia skojarzenie odpowiednej części strukturalnej uchwały, na przykład paragrafu, z odpowiadającą mu geometrią terenu planistycznego. Analizy takiej dokonuje się raz, podczas wprowadzania aktu.

Łączenie terenów
Okno łączenia terenów

Połączenie to jest wykorzystywane w wielu przypadkach, od tworzenia wypisu po prezentację ustaleń w części publicznej aplikacji.

Okno informacji o terenie
Okno informacji o terenie
Ostatnia aktualizacja: 2022-10-09

Czy ten artykuł był pomocny?