1. Home
  2. Początek z Voxly
  3. Informacje o zbiorze aktów planowania (GML, WMS, WFS, metadane)

Informacje o zbiorze aktów planowania (GML, WMS, WFS, metadane)

Informacje o zbiorze, w tym szczególnie adresy usług pobierania, przeglądania, wyszukiwania oraz pliki aktualnych zbiorów GML (podpisanych przez Organ) dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można pozyskać po wyborze Organizacji, przejściu do panelu Akty planowania i otwarciu zakładki Informacja o zbiorze

Włączenie informacji o zbiorze
Włączenie informacji o zbiorze
Updated on 2023-01-18

Was this article helpful?

Related Articles