1. Home
  2. Początek z Voxly
  3. Informacje o zbiorze aktów planowania (GML, WMS, WFS)

Informacje o zbiorze aktów planowania (GML, WMS, WFS)

Informacje o zbiorze, w tym szczególnie adresy usług pobierania, przeglądania oraz pliki aktualnych zbiorów GML dla aktów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można pozyskać po wyborze Organizacji, przejściu do panelu Akty planowania i otwarciu zakładki Informacja o zbiorze

Włączenie informacji o zbiorze
Włączenie informacji o zbiorze
Ostatnia aktualizacja: 2022-10-14

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły