1. Home
  2. Geoankiety - zarządzanie
  3. Przeglądanie i pobieranie wyników geoankiety

Przeglądanie i pobieranie wyników geoankiety

Po zakończeniu konsultacji lub w jej trakcie, wejdź do ustawień konsultacji w module Konsultacje (przez kliknięcie konsultacji na liście) i przejdź do zakładki WYNIKI

Przeglądanie wyników geoankiety

Voxly na bieżąco wyświetla wyniki dla poszczególnych pytań, prezentując liczbę odpowiedzi na poszczególne opcje pytań oraz ich częstość i średnią.

Przykłady prezentacji wyników geoankiety
Przykłady prezentacji wyników geoankiety.

Dla pytań przestrzennych, podgląd wyników możliwy jest poprzez wywołanie okna mapy, przyciskiem przy numerze danego pytania.

Podgląd wyników geoankiety na mapie
Podgląd wyników geoankiety na mapie

Pobieranie raportu PDF

Na stronie wyników, wybierz PDF – aby pobrać prosty raport z wynikami geoankiety.

Pobieranie wyników do dalszej analityki

Voxly pozwala na pobranie pełnych, edytowalnych wyników geoankiety w kilku postaciach.

POBIERZ CSV – Jest to format, który z łatwością otworzysz w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym lub notatniku. Jeden wiersz w arkuszu, to jedna ankieta. W odpowiedniej kolumnie znajdziesz identyfikatory akcji złożenia ankiety (IZAid), które pozwolą połączyć pytania opisowe z przestrzennymi.

Aby pobrać geometrię wyników, wybierz POBIERZ SHP. Dla każdego z rodzajów pytań przestrzennych jest dostępny odrębny przycisk pobierania. Do każdego obiektu przypisany jest numer identyfikacyjny akcji złożenia ankiety (IZAid), który pozwoli Ci powiązać odpowiedzi przestrzenne z opisowymi.

Warstwa SHP reprezentowana jest w rzeczywistości przez grupę plików. SHP to format, który z łatwością otworzysz w darmowym oprogramowania GIS np. QGIS 

Wyniki analizy geoankiety wykonane przygotowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy
Wyniki analizy geoankiety wykonanej w Voxly, przygotowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy
Updated on 2023-04-06

Was this article helpful?

Related Articles