1. Home
  2. Geoankiety - zarządzanie
  3. Rodzaje pytań w geoankiecie

Rodzaje pytań w geoankiecie

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak utworzyć ankietę, przejdź tutaj

W Voxly możesz konstruować geoankietę z pytań „tradycyjnych” oraz z pytań przestrzennych, czyli takich, które wymagają interakcji z mapą. Poniżej znajdziesz ich krótki opis.

Pytanie tekstowe

To pytanie otwarte, na które odpowiedzią jest wpisany przez respondenta dowolny tekst (standardowo nie może przekraczać 500 znaków).

Pytanie tekstowe
Pytanie tekstowe

Pamiętaj, że odpowiedzi na tego rodzaju pytania nie są ujmowane w statystykach ilościowych i należy je analizować odrębnie, co przy dużej ich liczbie zawsze jest trudne. Warto zatem rozważyć czy otwartego pytania nie można zastąpić innym rodzajem, dla którego analiza może odbyć się automatycznie.

Pytanie Tak lub Nie

To pytanie, na które odpowiedzi udziela się wybierając jedną z opcji Tak lub Nie.

Wyniki dla tego pytania prezentowane są poprzez wskazanie procentowego udziału danej opcji w puli odpowiedzi respondentów.

Pytanie tak/nie
Pytanie tak/nie

Pytanie jednokrotnego wyboru

To pytanie, na które odpowiedzi udziela się wybierając jedną z wielu dostępnych opcji.
Wyniki dla tego pytania prezentowane są poprzez wskazanie procentowego udziału danej opcji w puli odpowiedzi respondentów.

Gdy spodziewasz się, że respondenci mogą chcieć wprowadzić dodatkową wartość, której nie planujesz uwzględniać wprost w opcjach odpowiedzi, włącz opcję inne (przykład na rysunku obok).

Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie jednokrotnego wybory

Pytanie wielokrotnego wyboru

To pytanie, na które odpowiedzi udziela się wybierając jednocześnie wiele dostępnych opcji. Wyniki dla tego pytania prezentowane są poprzez wskazanie procentowego udziału danej opcji w puli odpowiedzi respondentów.

Pytanie wielokrotnego wyboru
Pytanie wielokrotnego wyboru

Gdy spodziewasz się, że respondenci mogą chcieć wprowadzić dodatkową wartość, której nie planujesz uwzględniać wprost w opcjach odpowiedzi, włącz opcję inne.

Pytanie o narysowanie na mapie

To pytanie, na które odpowiedzi udziela się rysując obiekt na mapie. Podczas tworzenia pytania, organizator wskazuje jaki rodzaj geometrii (punkt, linia, obszar) będzie stanowił odpowiedź.

Pytanie z rysowaniem na mapie
Pytanie z rysowaniem na mapie

Gdy wybierasz ten rodzaj pytania, musisz zdecydować jakiego rodzaju obiekty będą mogli rysować respondenci na mapie: punkty, linie lub poligony (powierzchnie).

Pytanie o narysowanie z opisem

W tym pytaniu, odpowiadający będą proszeni o narysowanie obiektu (punktu, linii lub poligonu (powierzchni). Tym razem po zakończeniu rysowania obiektu będą oni mogli dopisać komentarz pod pytaniem.

Pytanie o narysowanie wielu obiektów z komentarzem

W tym pytaniu, odpowiadający będą proszeni o narysowanie obiektu (punktu, linii lub powierzchni) lub wielu obiektów tego rodzaju. Po narysowaniu każdego obiektu pojawi się pole do wpisania komentarza. 

Pytanie o wybranie z mapy

To pytanie, na które odpowiedzi udziela się wskazując obiekt(y) na mapie. Podczas tworzenia pytania, organizator wprowadza punkty, linie lub obszary, które użytkownik będzie miał do wyboru.

Tworząc pytanie, organizator może obiekty zaimportować z pliku SHP lub narysować ręcznie.

Pytanie z wybraniem na mapie
Pytanie z wybraniem na mapie – przygotowanie obiektów

Pytanie z wartościowaniem wariantów

Pytanie z wartościowaniem
Pytanie z wartościowaniem

To pytanie, na które odpowiedzi udziela się wskazując wartość danej opcji w skali 1 do 5.

Updated on 2023-04-06

Was this article helpful?

Related Articles