1. Home
 2. Geoankiety - zarządzanie
 3. Uruchamianie konsultacji z geoankietą

Uruchamianie konsultacji z geoankietą

W Voxly rozdzieliliśmy tworzenie geoankiet od uruchamiania konsultacji, w których mogą być wykorzystane. Przejdź tutaj, aby się dowiedzieć jak stworzyć geoankietę.

Tworzenie konsultacji

Wybór rodzaju konsultacji

Wejdź do modułu Konsultacje. W zakładce Konsultacje naciśnij znajdujący się nad listą przycisk +Dodaj a następnie wybierz rodzaj konsultacji.

Wybór rodzaju konsultacji

Ustawienia wstępne 

W kolejnym oknie możesz wybrać akt planowania (1) (jeśli konsultacja – w tym geoankieta, jest z nim powiązana) oraz przejąć z tego aktu granicę konsultacji i dokumenty. Następnie wprowadź nazwę konsultacji, nazwę skróconą (będzie widoczna na mapie) oraz wskaż jej daty. 

Pamiętaj, że wszystkie ustawienia możesz zmienić podczas dalszej pracy.

Ustawienia wstępne geoankiety
Ustawienia wstępne geoankiety

Gdy ustawisz daty konsultacji w przyszłości, Voxly samodzielnie włączy konsultację, gdy rozpocznie się pierwszy jej dzień i wyłączy na koniec ostatniego.

Zapisanie tych ustawień spowoduje stworzenie konsultacji (w tym linku do niej, który już nigdy się nie zmieni).

Ustawienia konsultacji

Status konsultacji

W zależności od potrzeb konsultacja może mieć pięć statusów. Od ich wyboru zależy, jakie elementy konsultacji będą widoczne publicznie.

Statusy konsultacji

Projektowana (niepubliczna)

Status wykorzystywany jest w okresie tworzenia (wprowadzania) danych konsultacji, gdy nie jest jeszcze gotowa do publicznego wglądu. Konsultacja o tym statusie:

 • nie jest widoczna publicznie,
 • jej podgląd w całości możliwy jest poprzez naciśnięcie „Przejdź na mapę” (w ustawieniach konsultacji, po zalogowaniu),
 • gdy udostępnisz link do konsultacji (np. w ogłoszeniu lub plakacie – kod QR), to takiemu użytkownikowi otworzy się Voxly z otwartym modułem Konsultacje i informację „Konsultacja w fazie projektowania. Zapraszamy później.”,
 • konsultacja taka nie jest widoczna na głównym witaczu Voxly, gdzie promujemy ostatnio uruchomione konsultacje.

Publiczna i nieaktywna

Stosuj ten status gdy możesz już udostępnić informacje o nazwie i dacie konsultacji. Konsultacja o tym statusie:

 • jest widoczna publicznie, ale bez ankiety czy formularza,
 • jej podgląd w całości możliwy jest poprzez naciśnięcie „Przejdź na mapę” (w ustawieniach konsultacji, po zalogowaniu),
 • gdy udostępnisz link do konsultacji (np. w ogłoszeniu lub plakacie – kod QR), to takiemu użytkownikowi otworzy się Voxly z panelem tej konsultacji, ale bez ankiety czy formularza
 • w publicznym panelu konsultacji wyświetlana jest dodatkowa informacja o dacie włączenie geoankiety lub innego formularza,
 • konsultacja taka jest widoczna na głównym witaczu Voxly, gdzie promujemy ostatnio uruchomione konsultacje.

Publiczna i aktywna

Stosuj ten status gdy aby konsultacji i zawarte w niej geoankieta lub inny formularz były w pełni dostępne publicznie.

Publiczna i zakończona

Stosuj ten status, gdy konsultacja już się zakończy. Nadal widoczne będą wszystkie jej elementy (opis, zdjęcia, dokumenty) oraz geoankieta lub formularz. Widoczna także będzie informacja, że czas konsultacji minął, a wysłanie ankiety czy formularza będzie zablokowane.

Archiwalna (niepubliczna)

Stosuj ten status, aby wyłączyć publikację konsultacji w Voxly. Żaden jej element nie będzie dostępny dla niezalogowanych użytkowników, w publicznej części Voxly.

Wybór ankiety (dla konsultacji z geoankietami)

Po przejściu do głównego okna ustawień konsultacji, wybierz geoankietę, którą chcesz wykorzystać w konsultacji.

Wybór geoankiety w oknie ustawień geoankiety
Wybór geoankiety w oknie ustawień konsultacji

Link do konsultacji można skopiować, naciskając klawisz „Udostępnij” w podglądzie konsultacji.

Kopiowanie linku do konsultacji
Kopiowanie linku do konsultacji

Jeśli przygotowujesz plakat, umieść na nim także kod QR, który po zeskanowaniu urządzeniem mobilnym, pozwoli na otwarcie strony z konsultacją (można go pozyskać w ustawienia konsultacji).

Pozyskanie kodu QR konsultacji
Pozyskanie kodu QR konsultacji

Jeszcze więcej danych dla mieszkańca

Po stworzeniu konsultacji możesz łatwo dodać inne dane, aby uatrakcyjnić wygląd konsultacji i zwiększyć przystępność treści dla mieszkańców.

Tagi

To słowa klucze, po których Twoja konsultacja będzie łatwo wyszukiwana na stronie publicznej. Z pewnością powinna się tam znaleźć nazwa miejscowości, osiedla czy ich szczególna cecha. Wpisując tagi oddzielaj je spacją.

Rezultaty wyszukiwania po tagach
Rezultaty wyszukiwania po tagach

Opis i media

Wzrok dostarcza większość informacji z otoczenia. Odpowiednie przygotowanie konsultacji znacznie zwiększa powodzenie jej przeprowadzenia. 

Opis

Dodaj tekst opisu. Nasze zalecenia:

 1. Nie stosuj zbyt wielu urzędowych formuł i paragrafów. Zamiast tego, dodaj dokument ogłoszenia.
 2. Wyjaśnij do czego przydadzą się rezultaty konsultacji.
 3. Pamiętaj, że Voxly przy każdej konsultacji dodaje przycisk, który prowadzi do przyjemnie sformatowanego artykułu, podpowiadającego mieszkańcom, czym są konsultacje.
 4. Wykorzystaj narzędzia edytora i sformatuj tekst opisu. 

Obrazy

Dodaj obraz lub obrazy, które będą widoczne dla mieszkańców w nagłówku konsultacji. Nie muszą to być profesjonalne zdjęcia z drona. Zrób fotografię komórką, przechodząc obok terenu konsultacji i wstaw ją do Voxly.

Ale tak na prawdę zdjęcia z drona i rzuty 3D robią robotę. Prawda…?

Plac teatralny w Bydgoszczy. Wizualizacja 3D.
Plac teatralny w Bydgoszczy. Wizualizacja 3D.
Przykład zdjęcia z drona.
Fotografia Nakła nad Notecią, wykorzystana w jednej z konsultacji w Voxly.

Napisz do nas na wsparcie@voxly.pl. Może będziemy w pobliżu, to podlecimy i strzelimy fotę 🙂

Dane przestrzenne

Granica konsultacji

Narysuj lub importuj z pliku SHP granicę konsultacji. Po wczytaniu pliku SHP wybierz odpowiedni układ współrzędnych zastosowany w pliku, aby granica wyświetlała się w odpowiednim miejscu na mapie. Podgląd granicy zobaczysz na mapie.

Jeśli nie wiesz, jaki wybrać układ współrzędnych – strzelaj! Najwyżej usuniesz granicę i spróbujesz jeszcze raz.

Pamiętaj, że bez wprowadzenia granicy nie będzie możliwe znalezienie konsultacji na mapie.

Własne dane

Dodaj do widoku mapy własne dane przestrzenne w postaci rastrów (geotiff) lub danych wektorowych (shp).

Dodatkowe warstwy tematyczne mapy z innych serwisów

Jeśli konsultacja dotyczy określonego tematu lub chcesz podkreślić jego znaczenie na danym terenie (np. zbytków), wybierając Włączone warstwy kompozycji, spowodujesz, że wskazane warstwy zostaną uruchomione zaraz po wejściu do konsultacji.

Pamiętaj, że serwisy z których Voxly czerpie dane, mogą je wyświetlać na mapie od pewnego, np. bliskiego poziomu zbliżenia. Po zapisaniu ustawień, przejdź do zakładki Dane podstawowe i podejrzyj konsultację.

Dokumenty

Dodaj własne dokumenty do konsultacji. W części publicznej, nazwy dokumentów z aktu planowania wyświetlą się nad przyciskiem Pobierz

Jeśli dołączysz własne dokumenty pamiętaj, aby przy ich dodawaniu (na formularzu dodawania) do Voxly uzupełnić pole Opis. To na jego podstawie tworzona jest nazwa, wyświetlana w części publicznej nad przyciskiem Pobierz

Pamiętaj, aby udostępniane dokumenty PDF spełniały standardy dostępności WCAG. Jest to obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zapoznaj się dokumentem Instrukcja tworzenia dokumentów
dostępnych cyfrowo w Politechnice Białostockiej
lub daj nam znać na wsparcie@voxly.pl – możemy przygotować dla Ciebie szkolenie w tym zakresie.

Updated on 2024-05-16

Was this article helpful?

Related Articles