1. Home
  2. Początek z Voxly
  3. Składanie wniosków lub uwag do aktu planowania

Składanie wniosków lub uwag do aktu planowania

Hasło promocyjne konsultacji

Podstawy prawne

W trakcie przygotowywania aktu planowania Prezydent, Burmistrz lub Wójt konsultują przyszły kształt dokumentu z mieszkańcami i w zależności od potrzeb, z odpowiednimi instytucjami np. organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska lub zabytków.

Podstawę prawną konsultacji w procedurze planistycznej stanowią przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. 2021 poz. 741

Art 8c. „Wnioski lub uwagi (…) mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w innej formie, jeżeli zostanie ona określona przez ten organ w ogłoszeniu dokonanym na podstawie przepisów…”

Wnioski do aktu planowania

Wnioski baner

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do aktu planowania, gdy gdy rada gminy lub miasta podejmie uchwałę i ogłosi informację o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub studium.

O podjęciu takiej uchwały, mieszkańcy informowani są poprzez obwieszczenie umieszczone na stronie urzędu, tablicach informacyjnych, prasie lub profilach w mediach społecznościowych.
W uchwale o przystąpieniu podawane są granice obszaru objętego przystąpieniem. Na tym etapie nie jest jeszcze określony charakter przeznaczenia terenu.

Uwagi do aktu planowania

Uwagi baner

Uwagi składa się do projektu aktu planowania. Gdy zakończy się proces projektowania, urząd wykłada akt do publicznego wglądu. Udostępnia się wtedy dokumentację procedury, w tym projekt uchwały, projekt rysunku i wiele innych dokumentów.

O miejscu i czasie wyłożenia, formie i terminie składania uwag, mieszkańcy informowani są poprzez obwieszczenie umieszczone na stronie urzędu, tablicach informacyjnych, prasie lub profilach w mediach społecznościowych.
Podczas wyłożenia urząd organizuje otwartą dyskusję publiczną. Jest to spotkanie, podczas którego objaśniane i dyskutowane są zapisy planu.

Proces składania wniosku lub uwagi

Wyszukaj konsultację

Po wejściu na stronę voxly.pl wpisz w wyszukiwarkę nazwę miejscowości lub kojarzące się z konsultacją słowa kluczowe.

Jeśli wybrałeś Organizację z mapy poprzez naciśnięcie pinezki, to po wejściu na jej stronę wybierz moduł Konsultacje

Zapoznaj się z treścią opisu konsultacji. Znajdziesz tam wiele pomocnych uwag oraz linki do dodatkowych dokumentów.

Wypełnij formularz

Formularz uwagi
Formularz uwagi

Po zapoznaniu się z opisem konsultacji, uruchom formularz i wypełnij obowiązkowe pola.

Jeśli podczas wypełniania wniosku korzystasz z narzędzi do rysowania podczas określania zakresu przestrzennego, zapoznawaj się z na bieżąco z poradami pojawiającymi się w prawym dolnym rogu ekranu.

Pamiętaj, aby nie popełnić błędu we wpisywaniu adresu email. Po wysłaniu pisma Voxly wyślę Ci mail z linkiem do potwierdzenia. Jeśli link nie zostanie przez Ciebie potwierdzony, pismo nie zostanie doręczone do urzędu. Po potwierdzeniu wysyłki poprzez kliknięcie linku otrzymasz drugi mail z treścią złożonego przed chwilą dokumentu.

Otwórz pocztę elektroniczną i przejdź do wiadomości otrzymanej od systemu Voxly. 

Jeśli upłynęło kilka minut i nadal nie ma jej w skrzynce, zajrzyj do folderu Poczta Niechciana lub SPAM

Zapoznaj się z informacjami w wiadomości. Jeśli chcesz, aby pismo zostało ostatecznie złożone do urzędu, potwierdź to klikając w przycisk lub link zawarty w wiadomości.

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, otrzymasz kolejną wiadomość z kopią pisma, którą Voxly doręczyło do urzędu. W przypadku problemów technicznych napisz na wsparcie@voxly.pl

Ostatnia aktualizacja: 2023-07-05

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły