1. Home
  2. Początek z Voxly
  3. Wypełnianie geoankiet

Wypełnianie geoankiet

Geoankieta

Geoankieta – to rodzaj ankiety stworzonej w Voxly. Poza tradycyjnymi pytaniami ankietowymi, geoankieta zawiera pytania, na które odpowiedzią jest wybór/wskazanie miejsc na mapie lub ich narysowanie.

Przykład geoankiety
Przykład geoankiety

Poniżej znajdziesz krótki opis pytań geoprzestrzennych.  Jesteśmy pewni, że z tradycyjnymi  pytaniami ankietowymi poradzisz sobie bez problemu.

Jeżeli chcesz tworzyć geoankiety, przejdź tutaj, aby dowiedzieć o wszystkich rodzajach dostępnych pytań.

Dodatkowe opisy przy pytaniach

Pytania zawarte w geoankietach mogą czasem dotyczyć nieco bardziej skomplikowanych zagadnień. W takich przypadkach organizatorzy często publikują dodatkowe opisy, w których szerzej przedstawiają kontekst pytania. Zapoznaj się z nimi przed udzieleniem odpowiedzi.

zrzut z opisem pytania
Przykład geoankiety

Odpowiedź poprzez wskazanie na mapie

W geoakiecie możesz spotkać się z pytaniami, na które odpowiedzią będzie wybranie jednego lub większej liczby obiektów wyświetlanych na mapie.

  1. Aby rozpocząć wybieranie naciśnij przycisk WYBIERZ znajdujący się pod pytaniem. Na mapie wyświetlą się wprowadzone przez autora geoankiety obiekty.
  2. Kliknij na obiektach, które chcesz wskazać jako odpowiedź na pytanie. Wybrane obiekty zmienią kolor. Możesz cofnąć wskazanie, klikając na dany obiekt drugi raz.
  3. Po wskazaniu pożądanych obiektów kliknij ZAPISZ w panelu bocznym. Chcąc zmienić zatwierdzoną odpowiedź możesz wrócić do pytania i wybrać opcję ZMIEŃ WYBÓR.
  4.  Chcąc usunąć wszystkie swoje odpowiedzi i rozpocząć wybór od początku kliknij WYCZYŚĆ, a następnie postępuj wg punktów 1-3.

Odpowiedź poprzez narysowanie

Pytania, na które odpowiedź ma zostać udzielona poprzez narysowanie obiektu na mapie, dają ankietowanym bardzo dużą swobodę wyrażenia swoich pomysłów. Są zatem chętnie wykorzystywane przez Autorów geoankiet. Umożliwiają one na przykład zapytanie o preferencje dotyczące lokalizacji nowej ławki czy przystanku autobusowego.

  1. Aby rozpocząć rysowanie naciśnij pod pytaniem RYSUJ NA MAPIE. Przejdź na obszar mapy i rozpocznij rysowanie klikając myszą. W panelu bocznym po lewej stronie wyświetlą się pomocne w rysowaniu informacje.
  2. Po zatwierdzeniu obiektu zgodnie ze wskazówkami z panelu bocznego odpowiedź jest zapisana.
  3. Możesz dokonać ponownej edycji odpowiedzi poprzez przycisk NARYSUJ PONOWNIE lub usunąć obiekty przyciskiem WYCZYŚĆ.

Wybór kierunków ruchu

Jednym z zagadnień organizacji ruchu drogowego, jest ustalenie kierunków ruchu. Jego uzgodnienie z mieszkańcami możliwe jest przez wykorzystanie pytania o wskazanie preferowanego kierunku ruchu. W odpowiedzi na to pytanie możliwe jest wybranie znaków drogowych wskazujących ruch jednokierunkowy, dwukierunkowy lub zakaz ruchu.

kierunki ruchu
Przykład pytania o kierunki ruchu

Po uruchomieniu pytania dotyczącego konkretnej drogi, w zależności od treści pytania, należy wybrać odpowiedni znak z tych, które dostępne są w jej osi. Strzałki przy ulicy wskazują następujące informacje.

Po dokonaniu wyboru, wskazany znak drogowy zostanie podświetlony, a linia symbolizująca drogę zamieni się w zieloną strzałkę o zwrocie ilustrującym wybór użytkownika.

Zaznaczanie kierunku
Zaznaczanie kierunku

Podczas wskazywania kierunków, na panelu ankiety wyświetlane są informacje pomagające wykonać poszczególne kroki, a także, w razie potrzeby, zmienić już wprowadzoną odpowiedź.

Updated on 2023-11-03

Was this article helpful?

Related Articles