Tworzenie geoankiet

W Voxly rozdzieliliśmy tworzenie ankiet od ich uruchamiania konsultacji, gdzie mogą być wykorzystane. Aby dowiedzieć się, jak uruchomić konsultację ze stworzoną wcześniej ankietą, wybierz poniżej odpowiedni dział pomocy.

Rozpoczęcie tworzenia geoankiety

Zaloguj się do Voxly, przejdź do modułu Konsultacje, wybierz Ankiety i naciśnij przycisk +Stwórz

Tworzenie geoankiety

Rozpocznij budowanie geoankiety od wprowadzenia tytułu. Tytuł jak i wszystkie wprowadzone dane możesz potem edytować.

Tworzenie geoankiety
Tworzenie geoankiety

Możesz dalej tworzyć ankietę, ale zapisanie teraz jej stanu uruchomi dodatkowe narzędzia, w tym zapisywanie szkicu pytań, który możesz używać potem do budowania innych geoankiet. Aby zapisać ankietę naciśnij ZAPISZ

Po wpisaniu tytułu, rozpocznij dodawanie kolejnych pytań znakiem +

Poniżej przedstawiamy rodzaje pytań, jakie możesz wykorzystać, tworząc geoankietę w Voxly.

Kolejność pytań i opcji

Podczas tworzenia pytań lub po ich zapisaniu, możesz dowolnie kształtować geoankietę. Użyj odpowiednich przycisków aby dodać nowe pytania i opcje lub zmienić ich kolejność. Możesz także rysować nowe obiekty w pytaniach „Wybieranie z mapy”. Numeracja pytań zostanie zmieniona automatycznie.

Powyższe operacje możesz wykonywać także dla uruchomionej konsultacji. Pamiętaj jednak, że usunięte pytania, opcje lub obiekty do wyboru na mapie, nie będą widoczne w statystykach.

Duplikowanie ankiet

Stworzoną geoankietę możesz skopiować i wykorzystać w kolejnej konsultacji. Przejdź do listy ankiet wykorzystaj do tego celu przycisk KOPIUJ ANKIETĘ

Po skopiowaniu, zmień nazwę nowej ankiety – w ten sposób unikniesz bałaganu na liście ankiet.

Możesz także usunąć ankietę, która nie została podłączona do konsultacji. Oznacz ją na liście i naciśnij USUŃ.

Jeśli dana ankieta była wykorzystana w konsultacji (świadczy o tym komunikat w jednej z kolumn listy konsultacji), nie możesz jej usunąć.

Updated on 2023-04-06

Was this article helpful?

Related Articles