1. Home
  2. Administracja
  3. Dodawanie użytkownika

Dodawanie użytkownika

Moduł Użytkownicy

Po zalogowaniu do Voxly z uprawnieniami Administratora, przejdź do modułu Użytkownicy

Formularz Użytkownika

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza.

Nazwa użytkownika nie może zawierać polskich znaków, znaków specjalnych i spacji. Rozważ, czy nie warto uzgodnić z użytkownikiem jego nazwy, aby nie sprawiała mu problemu.

Nadaj uprawnienia

Voxly posiada moduły usługowe, podświetlone fuksją na liście – tak, my też nie wiedzieliśmy, że jest taki kolor :-), w których wykonuje się prace merytoryczne oraz moduły funkcyjne, które mają charakter wspólny dla całego systemu np. biblioteki dokumentów czy danych przestrzennych.

W zależności od wybranych modułów usługowych np. Akty planowania, system automatycznie udostępnia użytkownikowi dodatkowo wszystkie niezbędne moduły funkcyjne. Zatem nie musisz się martwić ich dopasowaniem.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na wsparcie@voxly.pl

Zapisz i zweryfikuj zmiany

Po pierwszym zapisaniu ustawień użytkownika, pojawi się komunikat o wygaśnięciu lub blokadzie hasła .
Będzie widoczny w tym miejscu, aż do chwili stworzenia hasła przez użytkownika. Zachęcisz go do tego w kolejnym kroku.

Wyślij zaproszenie do Voxly

Po zapisaniu Użytkownika, zaznacz go na liście i naciśnij WIADOMOŚĆ POWITALNA

Do zaznaczonego użytkownika(ów) zostanie wysłana wiadomość email z instrukcjami jak stworzyć pierwsze hasło i zalogować się do Voxly.

Pamiętaj aby przed wysłaniem wiadomości powitalnej, przekazać użytkownikowi jego nazwę (login). Będzie mu niezbędna przy tworzeniu pierwszego hasła.

Updated on 2023-04-06

Was this article helpful?

Related Articles