1. Home
  2. Administracja
  3. Zarządzanie hasłem użytkownika

Zarządzanie hasłem użytkownika

Przyciski do uruchomienia opisanych tu czynności są dostępne po zaznaczeniu na liście przynajmniej jednego użytkownika.

Zablokuj i wymuś zmianę hasła

Proces ten powoduje zablokowanie możliwości logowania przez użytkownika oraz wysyłanie mu wiadomości o konieczności ponownego ustawienia hasła.

Zaznacz checkbox przy użytkowniku(ach) na liście i wybierz Zablokuj i wymuś zmianę hasła

Link do zmiany hasła, który wysłany jest do użytkownika jest ważny przez 72 godziny. Przed wymuszeniem zmiany hasła upewnij się, że adres email użytkownika jest poprawny.

Proces ten powoduje wysyłanie do użytkownika wiadomości z linkiem do zmiany hasła. Użytkownik nie zostaje zablokowany.

Zaznacz checkbox przy użytkowniku na liście i wybierz Wyślij link do zmiany hasła

Link do zmiany hasła, który wysłany jest do użytkownika jest ważny przez 24 godziny. Przed wysłaniem wiadomości upewnij się, że adres email użytkownika jest poprawny.

Updated on 2022-10-09

Was this article helpful?

Related Articles