1. Home
  2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
  3. Pobieranie danych wektorowych terenów planistycznych
  1. Home
  2. Administracja
  3. Pobieranie danych wektorowych terenów planistycznych

Pobieranie danych wektorowych terenów planistycznych

Widok listy i mapa terenów w Voxly

Tereny planistyczne 

Tereny planistyczne w Voxly stanowią podstawę automatycznego mechanizmu wydawania wypisów i wyrysów. Każdy teren połączony jest z odpowiednią częścią uchwały (XML).

Fragmenty uchwały podłączone do terenów

Pobieranie danych terenów

Istnieje wiele sytuacji, w których może zajść potrzeba pobrania danych wektorowych z granicami terenów i dalsza praca z nimi w QGIS.

Aby pobrać dane terenów, wejdź do modułu Akty Planowania i zakładkę Tereny (1). Na liście odszukaj i przejdź do odpowiedniego aktu. Po wyświetleniu listy trenerów dla danego aktu pobierz granice (2).

Lokalizacja przycisku pobierania geometrii terenów.

Granice zostaną udostępnione w formacie SHP i w układzie współrzędnych 2000 (pas odpowiedni dla Twojego powiatu).

Updated on 2024-01-16

Was this article helpful?

Related Articles