1. Home
  2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
  3. Dane przestrzenne dla Planu Ogólnego Gminy (POG) po przystąpieniu

Dane przestrzenne dla Planu Ogólnego Gminy (POG) po przystąpieniu

Uchwały przystępujące do Planu Ogólnego Gminy

W przypadku Planu Ogólnego Gminy podobnie,  jak w przypadku innych aktów planowania, istnieje obowiązek przygotowania danych przestrzennych GML APP do 30 dni po przystąpieniu.

Granice opracowania wyznacza się na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków publikowanych przez starostwo np. za pośrednictwem usługi WFS dostępnej TUTAJ.

Numer ewidencyjny nowego zbioru danych Planu Ogólnego Gminy

Po podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia POG należy wysłać do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zgłoszenie, dzięki któremu nadany zostanie identyfikator dla Zbioru danych Planu Ogólnego Gminy (wysyłka musi odbyć się poprzez ePUAP).

Wpis z identyfikatorem pojawia się zazwyczaj w ciągu kilku dni w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych.

Instrukcja zgłoszenia zbioru dla POG

Po uzyskaniu identyfikatora można przygotować plik GML ze statusem „w opracowaniu”.

Każdy chętny może wykorzystać do tego celu publicznie dostępny, darmowy Kreator GM w Voxly, który w przyjazny sposób poprowadzi przez proces utworzenia inicjalnego pliku.

Przejdź do kreatora

W razie problemów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem Wsparcia Voxly pod adresem wsparcie@voxly.pl

Updated on 2023-12-19

Was this article helpful?

Related Articles