1. Home
 2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
 3. Publikacja danych planistycznych

Publikacja danych planistycznych

Voxly publikuje informacje planistyczne wyłącznie na podstawie danych zawartych w plikach GML. W czasie uruchamiania publikacji, Voxly poprosi Cię tylko o kilka dodatkowych informacji o historii procedury, pozwoli dołączyć opis aktu lub zdjęcie jego obszaru np. wykonane dronem.

Voxly może publikować na mapie wyłącznie dane przestrzenne (granice aktów, terenów, rysunki), które gromadzone są na serwerach Voxly. Pliki dokumentów i rysunków, których nie chcesz wyświetlać na mapie, mogą znajdować się w innych zasobach.

Uporządkuj dane

W Voxly możesz publikować wyłącznie akty, które są poprawnie zwalidowane i włączone do zbioru.

Szczególnym wyjątkiem są akty obowiązujące przed 31.10.2021 r., które są poprawnie zwalidowane, ale z jakiegoś powodu nie włączono ich jeszcze do zbioru.  Aby opublikować te akty, należy w Magazynie GML nadać im status „Tylko do publikacji” (poprzez kliknięcie ikony globusa, jak na załączonym rysunku).

Wykorzystaj tę opcję, tylko jeśli masz ku temu ważne powody!

Wejdź do modułu Akty Planowania, otwórz Magazyn GML i włącz akt Tylko do publikacji

Umożliwienie publikacji aktu bez włączenia do zbioru.
Umożliwienie publikacji aktu bez włączenia do zbioru.

Wybierz akt

Informację o możliwości publikacji i zarazem uruchamiający ją przycisk, znajdziesz w kolumnie Publikacja.

Przycisk publikacji w Magazynie GML
Przycisk publikacji w Magazynie GML
 • Brak przycisku w wierszu aktu oznacza, że akt jest opublikowany i nie jest dostępna nowa wersja danych do opublikowania. W takim wypadku możesz jedynie edytować ustawienia publikacji.
 • Opublikuj w wierszu aktu oznacza, że żadna z wersji aktu nie była jeszcze publikowana. Naciśnij, aby opublikować.
 • Aktualizuj publikację oznacza, że od czasu publikacji została stworzona i dołączona do zbioru nowa wersja aktu i należy aktualizować stan jego publikacji. Naciśnij, aby aktualizować.

Uruchomienie publikacji

Po uruchomieniu publikacji, Voxly przeniesie Cię do edytora Etapów historii.

Na podstawie zgromadzonych danych przestrzennych, zapisanych we wszystkich włączonych do zbioru wersjach aktu, Voxly zaproponuje zestaw Etapów historii.

Voxly potrzebuje teraz nieco dodatkowych informacji, aby uzupełnić wiedzę o każdym z Etapów historii aktu.

Okno publikatora aktów
Okno publikatora aktów

Nie bez powodu „Etap historii” użyliśmy w tym wpisie kilka razy 🙂

Określenie etapu historii

Wybierz Etap historii procedury, dla jakiego chcesz opublikować dane. 

Wybór etapu historii aktu
Wybór etapu historii aktu

Zauważ, że nazwy etapów nawiązują do przyjętych i powszechnie używanych terminów i powinny być powiązane ze statusami aktu używanymi w GML (w opracowaniu, w trakcie przyjmowania itp.).

Określenie daty etapu

Data etapu historii związania jest z sankcjonującym go dokumentem. Dlatego nie powinno się jej wybierać ręcznie (choć jest taka możliwość). Najwygodniej jest wskazać jedną z dat określnych w dokumencie, dostępnym dla odpowiedniego etapu. 

Wybór daty etapu
Wybór daty etapu

Pomyłka w ręcznym wprowadzaniu daty etapu może spowodować, że zachwiana zostanie prezentacja chronologii procedury, wyświetlana w części publicznej. Może to nieść za sobą trudne do określenia skutki.

Więcej informacji o zakrzywianiu czasoprzestrzeni możesz znaleźć w serii filmów Roberta Zemeckisa Powrót do przyszłości.

Wybór dokumentów

Dla każdego Etapu historii, Voxly zaproponowało zestaw dokumentów, który był dostępny w danej wersji danych GML. Niektóre z nich mogą okazać się teraz niepotrzebne, dlatego należy wskazać te z nich, które mają być publikowane w danym etapie.

Okno wyboru dokumentów do publikacji
Okno wyboru dokumentów do publikacji

Aby łatwiej wybierać dokumenty, rozpoznaj ich Rodzaj

Wskazanie rysunku do publikacji

Rysunek lub wiele arkuszy rysunku, mogą być dostępne w wielu Etapach historii. Nie oznacza to, że w każdym z tych etapów należy je publikować.

Publikacja rysunku aktu
Publikacja rysunku aktu

W zależności od zaznaczonych opcji, rysunki mogą być publikowane w następujący sposób:

 • WMS – rysunek jest włączany do usługi przeglądania WMS – zaznacz tylko dla rysunków aktów obowiązujących, w najnowszym ich etapie.
 • Publikacja linku – pozwoli na pobieranie rastra na osi czasu w publicznej części aplikacji – można zaznaczyć w wielu etapach.
 • Pokaż na mapie  – włącza podgląd rysunku na mapie w publicznej części aplikacji – zaznacz tylko dla rysunków aktów obowiązujących, w najnowszym ich etapie.

Włącz publikację

Po uzupełnieniu danych Etapów historii, Przejdź dalej.

W oknie uzupełnij:

 • tytuł aktu w dopełniaczu (będzie Voxly potrzebny przy różnych okazjach),
 • status publikacji,
 • miniaturę i opis (pojawią się nad osią czasu aktu w części publicznej).
Statusy publikacji aktu
Statusy publikacji aktu

Po Zapisaniu, przejdź do mapy publicznej. Akt będzie już dostępny ze wszystkimi etapami historii oraz dokumentami, rysunkami i plikami GML do pobrania.

Potencjał osi czasu ciekawie prezentuje jeden z planów, opublikowanych przez Urząd Miasta w Starachowicach

Updated on 2023-04-06

Was this article helpful?

Related Articles