1. Home
  2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
  3. Walidacja danych przestrzennych GML APP

Walidacja danych przestrzennych GML APP

Czym jest walidacja

Walidacja to sprawdzenie, czy struktura danych przestrzennych aktu planowania i zakres wprowadzonych danych są zgodne z wzorcem.

Wzorzec danych (XSD) opisany jest w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2020 poz. 1916)

Więcej na Zagospodarowanie przestrzenne – cyfryzacja GOV.PL

Jak Voxly dokonuje walidacji

Voxly dokonuje walidacji danych automatycznie, wyłącznie za pomocą usługi Zwaliduj xml (aplikacje.gov.pl)

Kiedy Voxly dokonuje walidacji

Voxly dokonuje walidacji automatycznie:

  1. Na zakończenie tworzenia nowych (inicjalnych) danych dla pojedynczego aktu,
  2. Podczas generowania nowej wersji aktu,
  3. Podczas eksportu zbioru GML (w celu podpisania przez organ).

Można także wywołać walidację ręcznie, dla każdego aktu, wykorzystując funkcje dostępne na liście w Magazynie GML

Menadżer GM. Walidacja na żądanie.
Menadżer GM. Walidacja na żądanie.

Rezultaty walidacji

W odpowiednich etapach procesu przygotowania danych, Voxly automatycznie poinformuje Cię o rezultatach walidacji. Może to zrobić, wykorzystując trzy komunikaty:

Walidacja wykonana. Dane poprawne. – gdy Voxly połączy się z serwerem GOV.PL, dokona walidacji a jej rezultat jest poprawny, co oznacza, że dane są zgodne ze wzorcem.

Walidacja wykonana. Dane niepoprawne. – gdy Voxly połączy się z serwerem GOV.PL, dokona walidacji a jej rezultat jest niepoprawny, co oznacza, że dane nie są zgodne ze wzorcem. Wówczas dodatkowo Voxly wyświetli błędy, na jakie wskazał walidator. W przypadku niepoprawnej walidacji, ikona walidacji zmieni kolor na czerwony. Wejdź do danych aktu (kliknij go na liście), aby zapoznać się z błędami i je poprawić.

Walidacja niemożliwa. Brak połączenia z serwerem. – gdy Voxly nie uda się połączyć z serwerem GOV.PL. Możesz spróbować ponownie później.

Updated on 2022-10-14

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły