1. Home
  2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
  3. Włączanie do zbioru inicjalnych danych przestrzennych aktu

Włączanie do zbioru inicjalnych danych przestrzennych aktu

Po stworzeniu inicjalnych danych dla aktu, należy je włączyć do zbioru.

Włączenie do zbioru:

  1. Umożliwia wykorzystanie gotowych scenariuszy, do tworzenia kolejnych wersji danych przestrzennych aktu np. na sesję, z wykorzystaniem już wprowadzonych danych aktu,
  2. Dodaje dane pojedynczego aktu do pliku GML zbioru, podpisywanego przez organ i publikowanego na Voxly, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Art. 67a. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uruchomienie Menadżera zbioru

Aby włączyć inicjalne dane aktu do zbioru, uruchom Menadżera zbioru

Ikona menadżera zbioru
Ikona menadżera zbioru

Wybierz scenariusz włączenia do zbioru

Różne okoliczności mogą sprawić, że chcesz włączyć dane przestrzenne aktu na różnym etapie procedury. Voxly zarządza historią aktu, dlatego dostarcza kilka gotowych scenariuszy tej operacji. Odpowiadają one etapom procedury planistycznej. Wybierz jeden z nich.

Scenariusze dodawania do zbioru
Scenariusze dodawania do zbioru

Po wybraniu scenariusza Voxly przefiltruje Magazyn GML i udostępni do dalszej pracy tylko te akty, które do niego pasują.

Pamiętaj, że Voxly będzie mógł włączyć do zbioru tylko poprawnie zwalidowane dane.

Weryfikacja poprawnego włączenia

Poprawne włączenie danych aktu do zbioru sygnalizowane jest zieloną ikoną globusa na liście Magazynu GML

Ikona poprawnego dodania do zbioru
Ikona poprawnego dodania do zbioru
Updated on 2023-04-06

Was this article helpful?

Related Articles