1. Home
  2. Zbiory danych przestrzennych APP GML
  3. Tworzenie inicjalnych danych przestrzennych (GML) dla aktu planowania

Tworzenie inicjalnych danych przestrzennych (GML) dla aktu planowania

Uruchomienie kreatora

module Akty Planowania przejdź do Magazynu GML i uruchom Kreatora GML

Uruchamianie kreatora GML
Uruchamianie kreatora GML

Wybór scenariusza

Wybierz odpowiedni scenariusz tworzenia aktu, a następnie zapoznaj się z informacjami o niezbędnym zakresie danych, jakie powinieneś posiadać.

Scenariusze tworzenia GML
Scenariusze tworzenia GML

Pamiętaj, że tworzysz dane po raz pierwszy dla danego aktu. Przestrzegaj wytycznych przygotowania danych. W przypadku opublikowania załącznika GML w dzienniku urzędowym, niektóre błędy nie mogą być poprawione.

Wypełnij formularz

W przypadku wątpliwości, korzystaj z podpowiedzi aby uniknąć błędów!

Uruchamianie pomocy na formularzu
Uruchamianie pomocy na formularzu

Walidacja

Po zakończeniu tworzenia danych, Voxly automatycznie sprawdzi czy walidują się poprawnie, tj. są zgodne ze wzorcem.

Dowiedz się jak przebiega walidacja i jakie są jej rezultaty …

Włączenie danych do zbioru

Po stworzeniu inicjalnych danych dla aktu, należy je włączyć do zbioru. Więcej o włączaniu danych do zbioru…

Updated on 2023-04-06

Was this article helpful?

Related Articles